De Stichting

Op deze pagina vind je informatie over de stichting.

Stichting Taribush Festivals
Lheebroek 30a
7991 PM  Dwingeloo
Nederland

www.tari.nl
festival@tari.nl
Tel: 050 – 2112266

Datum  van oprichting: 2 januari 2015
Bekijk hier de oprichtingsakte

Bekijk hier het beleidsplan

KvK nummer: 62299530
RSIN nummer: 854753527
IBAN: NL96 BUNQ 2205 7022 89
BIC: BUNQNL2A

Bestuur bestaat uit:

Harrie Kerssies – Voorzitter

Marthijn Wolting – Secretaris

Mark Kerssies – Penningmeester

Doel van de stichting

Jaarlijks organiseren van het Taribush Kuna Festival en andere evenementen.

We trachten ons doel te verwezenlijken door het bieden van een podium voor personen en groepen, zijnde beginners, amateurs of professionals, die met enthousiasme en energie, artistiek, creatief, educatief, actief of spiritueel bezig willen zijn. En dat graag met een publiek willen delen.

Financieel

De volledige organisatie van de evenementen wordt gedaan door vrijwilligers. Daardoor kunnen we de kosten relatief laag houden. Ons doel is om een dusdanig buffer te hebben, dat een we de kosten voor een Taribush Kuna Festival die volledig in het water valt kunnen opvangen. Indien wij een dergelijke buffer hebben vinden we het niet meer nodig om subsidie aan te vragen. Deze gewenste buffer ligt tussen de 60.000 en 100.000 euro.